Ga naar de inhoud
Home » Prijslijst Transvaal Apotheek

Prijslijst Transvaal Apotheek

Diensten bij uitgifte UR* -geneesmiddelen Prijs
Standaarduitgifte €6,00
Week €6,00
Eerste uitgifte €6,00
Bereiding €40,00
Bijzondere bereiding €80,00
Verstrekking buiten openingstijden 20,00
Begeleiding cannabisolie (=standaarduitgifte + eerste uitgifte) (eenmalig) €6,00
Bezorging  vrije verkoop geneesmiddel  €8,00

 

Overige zorgverlening Prijs
Instructie hulpmiddel 15,00
Medicatiebeoordeling 75,00
Begeleiding ziekenhuisopname 10,00
Begeleiding i.v.m. ontslag uit ziekenhuis €20,00
Herhaalservice, diabetesservice, pilservice website €20,00
Ontvangst teruggebracht geneesmiddel €20,00
Bezorgingen buiten Den Haag en Rijswijk voor niet receptgeneesmiddelen €8,00
Bezorging Cannabis €8,00
Consult met apotheker €80,00
   

*UR = Uitsluitend recept
Bovenstaande consumentenprijzen (inclusief BTW) zijn van toepassing op:
• Consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende apotheek
• Niet-verzekerden consumenten
• De terhandstelling van UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt.
In andere gevallen gelden de prijzen die met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van
de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekering altijd goed door.
♦ Terhandstelling: alle zorg die uw apotheker en het team leveren nadat u uw recept hebt overhandigd; Uw apotheker of een assistente neemt het recept in ontvangst en controleert het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het medicijn samengaat met eventuele andere medicijnen. U ontvangt het medicijn met een uitleg over gebruik en mogelijke bijwerkingen.

Voor patiënten die wel verzekerd zijn, gelden de tarieven die door de NZA zijn opgesteld.

Ingangsdatum: 01-01-2015
Voor het laatst herzien: 08-08-2022 AR